ChaOrde: Ontdekking van zelfcreatie

Artikel over kunstenaar Lotte Fleur Zuidema en haar concept ChaOrde

In een wereld waarin chaos en orde elkaar ontmoeten, ontstaat soms iets magisch. Lotte Fleur Zuidema (26), een universele kunstenaar, neemt ons mee in haar bijzondere concept van ‘chaOrde reflect’. Dit concept is meer dan een woord; het vertegenwoordigt een reis van zelfontdekking, creativiteit en het vormgeven van onze eigen wereld. Bij het observeren van haar kunstwerk ‘chaOrde Reflect’ zien we een perfecte symbiose van chaos en orde. Deze objecten weerspiegelen en bewegen, en bieden een unieke ervaring aan de toeschouwer. Wie dat wenst, kan een totaalbeleving ondergaan, waarbij de kunstenaar door geleide meditatie en creatieve opdrachten de unieke ontmoeting met chaOrde laat ervaren. Lotte Fleur Zuidema (26)  is in de maand augustus Artist in Residence van LekArt op Werk aan het Spoel in Culemborg. 

De geboorte van chaOrde

Van kinds af aan speelde Lotte met creatieve gereedschappen. Ze vulde kleurplaten in op nummers en bootste patronen na. Zoals ze later uitlegt, was ze in die tijd vooral gefocust op de wereld om haar heen. Omdat ze zich anders voelde van binnen en opviel door haar witte wenkbrauwen, verlangde ze ernaar om erbij te horen door zich aan te passen aan wat anderen deden. Maar na verloop van tijd begon Lotte te beseffen dat haar ware kracht lag in het creëren van haar eigen wereld, los van externe verwachtingen. Deze realisatie leidde tot verschillende creaties, waaronder ‘chaOrde Reflect’: een omarming van chaos als een onervaren waarheid die de weg opent naar zelfontdekking, en de acceptatie van orde om deze waarheden te structureren.

Kracht van creatie en zelfexpressie

Centraal in Lotte’s reis met ‘chaOrde Reflect’ staat de kracht van balans en creatie. Voor haar draait het niet alleen om het fysiek creëren van kunstwerken, maar om het vermogen om innerlijke visies en ideeën tastbaar te maken. Ze gelooft dat haar kunstwerken voortkomen uit iets groters dan zijzelf, alsof ze verbonden is met een diepere bron van creativiteit. ChaOrde fungeert als de brug tussen deze innerlijke creatieve kracht en de manifestatie ervan in de buitenwereld. Ze gaat graag het gesprek aan met iedereen die ook aan de reis van chaOrde deelneemt en de bijbehorende meditatie ondergaat.

ChaOrde in de maatschappij

In een wereld die vaak vraagt dat we in hokjes passen en aan bepaalde normen voldoen, biedt chaOrde een alternatief perspectief. Lotte’s visie op chaOrde is erop gericht mensen te laten inzien dat ze meer potentieel hebben dan wat de maatschappij van hen verwacht. Door hun eigen wereld te creëren en te luisteren naar hun innerlijke waarheden, kunnen individuen een krachtige bijdrage leveren aan een inclusievere en harmonieuzere wereld.

Een uitnodiging tot ontdekking

De reis van Lotte met ‘chaOrde Reflect’ is pas net begonnen. Haar volgende stappen zijn gericht op het delen van haar visie op festivals en andere platformen, waarbij ze een ruimte wil creëren waarin anderen hun creativiteit en innerlijke perspectief kunnen verkennen en hun eigen unieke wereld kunnen ontdekken. Haar boodschap is helder: chaOrde is geen eindbestemming, maar een uitnodiging tot voortdurende zelfontdekking en creatieve expressie. In een tijd waarin individualiteit soms verloren lijkt te gaan in de massa, herinnert Lotte ons eraan dat we allemaal in staat zijn om onze eigen wereld te creëren. Haar concept van chaOrde nodigt ons uit om de onbewerkte waarheid van chaos te omarmen en onszelf beter te begrijpen. De reis naar zelfcreatie evolueert voortdurend, en met ChaOrde als leidraad kunnen we onze eigen unieke reis van creatie, ontdekking en groei omarmen.

Meer informatie : www.flolo.art/chaorde-meditatie.
Meer informatie over LekArt: www.lekart.nl.